Chỉ thị về tổ chức tập huấn công tác quản lý kỹ thuật tại đơn vị

Căn cứ quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường;
Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây lắp và kết quả kiểm tra thực tế thi công tại các công trình của các đơn vị.

Tải về xem chi tiết CHỈ THỊ tại đây: Tải văn bản
05-07-2013