Thông báo kết luận của Tổng Giám đốc Công ty tại phiên họp giao ban Quí II năm 2013.

Căn cứ vào kết quả cuộc họp giao ban Công ty Quí II/2013 được tổ chức vào ngày 01/07/2013.
Phòng Kế hoạch-Kinh doanh Công ty xin trích một số nội dung kết luận của Đồng chí Thượng tá: Trịnh Minh Phiếu- Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty (Chủ trì cuộc họp) như sau:


Xem nội dung Thông báo và Tải tại đây
:

11-07-2013