Thông Báo

 • Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

       Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTChướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Thông tư 200: I. ĐƯỢC DÙNG NGOẠI TỆ LÀM ĐƠN VỊ TIỀN TỆ ĐỂ GHI SỔ KẾ TOÁN      Các doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư này sẽ ...

 • 6 Luật có hiệu lực từ 01/01/2014

  (Chinhphu.vn) - 6 Luật bắt đầu có hiệu lực gồm: Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Hòa giải ở cơ sở. 1. Áp dụng mức thuế suất phổ thông 22%: Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung quy định miễn ...

 • Lễ trao Quyết định thăng quân hàm và nâng lương cho Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp năm 2013.

  “SAO SÁNG THÁNG 7”  Sáng 13 tháng 7 năm 2013, tại Hội trường Công ty TNHH MTV ĐTXD Vạn Tường tổ chức Lễ trao Quyết định thăng quân hàm và nâng lương cho Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp năm 2013. Trong buổi Lễ đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Ta, Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc thay mặt cho Thường Vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty phát biểu căn dặn: “Mỗi lần được thăng quân hàm, nâng lương là kết quả của quá ...

 • Thông báo kết luận của Tổng Giám đốc Công ty tại phiên họp giao ban Quí II năm 2013.

  Căn cứ vào kết quả cuộc họp giao ban Công ty Quí II/2013 được tổ chức vào ngày 01/07/2013.Phòng Kế hoạch-Kinh doanh Công ty xin trích một số nội dung kết luận của Đồng chí Thượng tá: Trịnh Minh Phiếu- Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty (Chủ trì cuộc họp) như sau:Xem nội dung Thông báo và Tải tại đây:

 • Thông báo đăng ký tập huấn nghiệp vụ đấu thầu.

  Xem nội dung Thông báo và Tải tại đây:  

 • Chỉ thị về tổ chức tập huấn công tác quản lý kỹ thuật tại đơn vị

  Căn cứ quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường;Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây lắp và kết quả kiểm tra thực tế thi công tại các công trình của các đơn vị.Tải về xem chi tiết CHỈ THỊ tại đây: Tải văn bản

 • Thông báo nhân kỷ niệm 17 năm Ngày truyền thống Công ty (01/7/1996 - 01/7/2013)

  ĐẢNG ỦY - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐTXD VẠN TƯỜNG - QUÂN KHU 5   KÍNH BÁO               Nhân dịp kỷ niệm 17 năm ngày truyền thống công ty (01/7/1996 – 01/7/2013), do không có điều kiện gặp mặt đông đủ, Đảng ủy - Ban Tổng Giám đốc Công ty trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, CNVC, LĐQP, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách, các đồng chí đã ...

 • Thông báo họp giao ban Quí 2-2013 - Bổ sung

         Xem nội dung Thông báo và Tải tại đây:   

 • Thông báo họp giao ban Quí 2-2013

  CÔNG TY TNHH MTV ĐT XD VẠN TƯỜNG PHÒNG KH - KD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16/TB-KH                         Đà Nẵng, ngày 11  tháng 06  năm 2013   THÔNG BÁO  Thời gian và thành phần giao ban Quý II/2013        Kính ...