ĐẢNG ỦY CÔNG TY VẠN TƯỜNG HỘI NGHỊ RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

  Sáng 08 tháng 8 năm 2014, tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty TNHH ĐTXD Vạn Tường tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Đại tá Hà Huy Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; các đồng chí đại diện các cơ quan chức năng Quân khu và các đồng chí Đảng ủy viên Công ty.
  Tại Hội nghị, Đại tá Trịnh Minh Phiếu, Đảng ủy viên Quân khu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty đã quán triệt tóm tắt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014. Đại tá Nguyễn Văn Ta, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo dự thảo nghị quyết của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014; đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp, bám sát ngành nghề kinh doanh và thực tiễn của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2014.
  Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Quang Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng ủy Công ty và những thành tích mà Công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014. Đồng thời chỉ đạo Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty, bám sát nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm 2014, quyết liệt và linh hoạt trong điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty. Động viên CB, CNVC, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy và hành động, đoàn kết, tích cực phối hợp, nỗ lực tập trung giải quyết các tồn tại, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2014.
* Một số hình ảnh hoạt động của Hội nghị:

                                              Đoàn chủ tịch duy trì Hội nghị thảo luận

                              Thiếu tướng Trần Quang Phương phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

            Đại tá Trịnh Minh Phiếu, Đảng ủy viên Quân khu, Tổng Giám đốc Công ty quán triệt Nghị quyết
        của Đảng ủy Quân khu ề lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014 tại Hội nghị

          Đại tá Nguyễn Văn Ta, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo dự thảo Nghị quyết
                                     lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

15-08-2014