Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Số văn bản, 15. Ký hiệu văn bản, 2013/NĐ-CP. Ngày ban hành 6/2/2013, Ngày có hiệu lực 15/4/2013.


Tải về xem tại địa chỉ: Tải tại đây.

18-04-2013

Văn bản pháp luật khác