Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Vạn Tường - Xí nghiệp 109

Tên đơn vị: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐTXD VẠN TƯỜNG - XÍ NGHIỆP 109.

Trụ sở: Số 01 - Nguyễn Phi Khanh - Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại:   0236.3535 636                    Fax: 0236.3634 565

Giám đốc: Thượng tá Lê Văn Cư.


Chi nhánh Công ty TNHH MTV ĐTXD Vạn Tường - Xí nghiệp 109 được thành lập theo Quyết định số 484/QĐ-BTL ngày 31/3/2010 của Tư lệnh Quân khu.
Ngành ghề kinh doanh của đơn vị:
- Khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ.
- Xây dựng nhà các loại.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
- Phá dỡ (Chi tiết: San lấp mặt bằng). Hoàn thiện công trình xây dựng (Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất). Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Chi tiết: Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng).
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Bảo dưỡng, sữa chữa ô tô và xe có động cơ khác...v.v.
Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị:                              Rà phá BMVN dưới nước (Cảng Lạch Huyện - Hải Phòng)
                                             Rà phá bom mìn vật nổ trên cạn                                          Thu gom và phân loại Bom mìn - Vật nổ

                                                  Thiết bị thi công rà phá BMVN

20-03-2014