Công ty Cổ phần Vatuco.378

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378

Trụ sở: Số 77 - Duy Tân - Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại:   0236.3631 333                    Fax: 0236.3633 923

Chủ tịch HĐQT: Thiếu tá Phạm Tấn Hạnh


     Công ty Cổ phần Vatuco.378 được thành lập theo quyết định số 1410/QĐ-BQP ngày 02/05/2017 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Vatuco.378 thành Công ty Cổ phần.
     Ngành nghề kinh doanh chính của đơn vị:
     - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng. Xây dựng và sữa chữa các công trình thủy (cầu, bến cảng ...). Xây dựng công trình cầu tàu, bến cảng, các công trình biển, coong trình thông tin liên lạc, đường dây và trạm biến áp đến 110KV. Thi công đường cáp quang.
- Hoàn thiện công trình xây dựng (Chi tiết: trang trí nội thất).
- Xây dựng nhà các loại. Chuẩn bị mặt bằng (Chi tiết: San lấp mặt bằng).
- Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng. Khai thác và sản xuất các loại vật liệu xây dựng. Duy tu, tôn tạo, sữa chữa, nâng cấp các công trình bảo tồn, bảo tàng và di tích lịch sử văn hóa.
Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Vatuco.378:

          Thi công công trình Trung tâm điều dường phục hồi chức năng - Đoàn an điều dường 27

                                                       Hội trường Bộ Tham mưu/Quân khu 5

                                                                  Khách sạn Bạch Đằng 2
                                                        Khách sạn Mỹ Khê

                                                     Nhà khách Quân đoàn 3
                                                        Bệnh viện Quân y 17

19-03-2014