Chi nhánh Công ty TNHH MTV ĐTXD Vạn Tường.

Tên cơ quan: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV ĐTXD VẠN TƯỜNG TẠI HÀ NỘI.
Trụ sở: Số 22A – Ngõ 95 phố Vũ Xuân Thiều – Q. Long Biên – Hà Nội.
Điện thoại:   043. 875 9376            Fax: 043. 875 9377
Giám đốc: Thượng úy Vũ Hoàng Nam
 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV ĐTXD Vạn Tường được thành lập theo Quyết định số 37/QĐ-BTL ngày 30/1/2007 của Tư lệnh Quân khu 5. Trải qua quá trình xây dựng Chi nhánh luôn giữ vững vai trò ngọn cờ đầu trong xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, thủy lợi và các công trình rà phá bom mìn vật nổ.Chi nhánh đã và đang triển khai sản xuất kinh doanh một số nganh nghề sau đây:


1. Xây dựng nhà các loại: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng.

2. Xây dựng các công trình giao thông, san lấp mặt bằng.

3. Khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn vật nổ.

Một số hình ảnh hoạt động cua Chi nhánh:
30-12-2013