Cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ

1/ Tên gọi, địa chỉ

-Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư  Xây dựng Vạn Tường;
-Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Vạn Tường;
-Tên giao dịch quốc tế : VanTuong Investment Structure one member Limited company;
-Tên viết tắt bằng tiếng Anh: VATUCO;            
-Trụ sở chính        : Số 174 đường Lê Đình Lý - Thành phố Đà Nẵng;
-Điện thoại số       : 05113.823642             -Fax: 05113.612538;
-Website: Vantuong.bqp.com.vn ; Email: Vantuong.bqp.@.vnn.vn;

2/ Tổ chức quản lý của Công ty mẹ.

2.1.Tổ chức quản lý
          -Hội đồng thành viên;
          -Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
          -Các Phó Tổng Giám đốc;
          -Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán;
          -Kiểm soát viên.

2.2.Các phòng nghiệp vụ ( 07 Phòng và 01 Văn phòng)
          -Phòng Kế hoạch - Kinh doanh;
          -Phòng Tài chính - Kế toán;
          -Phòng Chính trị;
          -Phòng Tổ chức - Lao động - Tiền lương;
          -Phòng Vật tư - Thiết bị;
          -Phòng Đấu thầu - Kỹ thuật - Thi công;
          -Phòng quản lý dự án;
          -Văn phòng.

2.3.Các đơn vị sản xuất trực thuộc Cơ quan Công ty:


-Đội 2
*Trụ sở chính: Số 319 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2.4.Các đơn vị trực thuộc (10 đơn vị)
-Xí nghiệp 491:
*Trụ sở chính: Số 144 Lê Trung Đình, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
-Xí nghiệp 203:
*Trụ sở chính: Số 134 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
-Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế:
*Trụ sở chính: Số 77 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
-Xí nghiệp 103
*Trụ sở chính: Số 112 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai.
-Xí nghiệp 109
*Trụ sở chính: Số 77 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
-Xí nghiệp 209
*Trụ sở chính: Tổ 19, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
-Xí nghiệp 309
*Trụ sở chính: Số 77 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
-Trung tâm đào tạo nghề
*Trụ sở chính: Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
-Chi nhánh Hà Nội
*Trụ sở chính: Số 22A, ngõ 95, phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
-Chi nhánh Hồ Chí Minh
*Trụ sở chính: Số 14H Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

2.5.Các Công ty con (02 Công ty)
          -Công ty TNHH MTV Vatuco 378;
*Trụ sở chính: Số 77 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
          -Công ty cổ phần Vatuco 309.
*Trụ sở chính: 174 Lê Đình Lý, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2.6.Các Công ty liên kết (03 Công ty)

          -Công ty trách nhiệm hữu hạn khí đốt Đà Nẵng;
*Trụ sở chính: Cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
          -Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Trường Thành;
*Trụ sở chính: Cảng Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
          -Công ty cổ phần Phú Tài.
*Trụ sở chính: Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.


 III/VỐN VÀ TÀI SẢN(số liệu có đến ngày 31/12/2012)

          1.Vốn của doanh nghiệp
          -Vốn điều lệ                   : 105.000.000.000 đồng
          -Vốn chủ sở hữu   : 223.354.813.154 đồng


          2.Tài sản của Công ty

          2.1) Tài sản tính theo nguyên giá                : 263.174.622.114 đồng
          Trong đó:
               -TSCĐ hữu hình                               : 145.405.118.984 đồng
               -TSCĐ vô hình                                 : 116.749.424.130 đồng
               -TSCĐ thuê tài chính                        :     1.020.079.000 đồng

          2.2) Khấu hao tài sản cố định                      :    83.669.986.532 đồng
               -TSCĐ hữu hình                               :    82.361.918.033 đồng
               -TSCĐ vô hình                                 :         594.013.199 đồng
               -TSCĐ thuê tài chính                        :         714.055.300 đồng   

          2.3) Giá trị còn lại tài sản cố định               :   179.504.635.582 đồng
               -TSCĐ hữu hình                               :    63.043.200.951 đồng
               -TSCĐ vô hình                                 :  116.155.410.931 đồng
               -TSCĐ thuê tài chính                        :         306.023.700 đồng  
24-04-2013