• LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT
  • Kỷ niệm 20 thành lập công ty
  • Công ty Vạn Tường
  • Khánh thành Bệnh viện Quân Y 17
  • Tượng đài núi Nhạn - Phú Yên
  • Trung tâm y tế huyện Đức Cơ

Hoạt động tiêu biểu

Thông báo

  • BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

    Kính gửi Quý cổ đông!Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Vạn Tường công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tổ chức ngày 30/11/2020.Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm:+ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.+ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.Trân trọng!

Tin tức công ty

Hình ảnh hoạt độngBiểu đồ tăng trưởng